Stillingsbeskrivelser

Leder

 • Ansvar for å holde seg og styret oppdatert på politiske saker og informasjon fra ANSA Sentralt og ANSA Australia, og sørge for at informasjon distribueres videre til de rette personer i lokalstyret, samt medlemmene
 • Ansvar for å følge opp ett utarbeidet aktivitetsprogram for semesteret
 • Hovedansvar for å utarbeide aktivitetsprogram for kommende periode, i samarbeide med styremedlemmene
 • Ansvar for delegering av arbeidsoppgaver til resten av styret, og sørge for at disse oppgavene blir utført
 • Kalle inn til styremøter, minst tre per semester - og utarbeide dagsorden for styremøtet. Leder skal motta referat fra nestleder/ informasjonsansvarlig etter hvert møte, og sende dette inn til ANSA Australia - samt videresende til andre styremedlemmer
 • Ansvar for å holde jevnlig kontakt med medlemmene, minimum to e-poster pr. måned replica rolex
 • Ansvar for å koordinere deltagelse på Orientation på universitetene ved semesterstart. Dette skjer i samarbeid med kontaktpersonene på de enkelte universitet
 • Opprettholde en egen ANSA perm med informasjon angående studentpolitikk, velferdstilbud og saker som angår ANSA sentralt, ANSA Australia og bystyret
 • Skrive erfaringsrapport etter endte virke

Nestleder

 • Assistere leder på best mulig måte
 • Skrive referat på hvert styremøte og sende disse til leder som distribuerer dem videre
 • Ansvar for å oppdatere medlemslister i samarbeid med kontaktpersonene, og distribuere disse til medlemmene av styret samt kontaktpersonene
 • Ansvar for å oversende komplette medlemslister til ANSA Australia og ANSA sentralt breitling watches
 • Ansvar for å holde kontakt med kontaktpersoner - og generelt den som er ansvarlig for innhenting av adresser og andre opplysninger gjeldende medlemmer
 • Følge opp lokale kontaktpersoner i deres utførelse av pålagte oppgaver som er gitt av ANSA Australia
 • Opprettholde en egen ANSA perm for nestleder
 • Skrive erfaringsrapport ved endt virke

Økonomiansvarlig

 • Holde kontinuerlig og ryddig oversikt over økonomi
 • Hovedansvarlig for å utarbeide og setter opp budsjett for hvert enkelt semester
 • Passe at utarbeidet og godkjent budsjett for perioden følges opp
 • Fremlegge økonomisk statusrapport, føre regnskap og legge frem regnskap Breitling watch
 • Hovedansvarlig for søknader som Goodwill-støtte og Brannfond
 • Være hovedansvarlig for å skaffe sponsorinntekter, og aktivt søke flere inntekter
 • Opprettholde egen økonomiperm
 • Skrive erfaringsrapport ved endt virke

Arrangementsansvarlig

 • Hovedansvarlig for å sette opp aktivitetsprogram for hvert enkelt semester
 • Ansvarlig for å følge opp aktivitetsprogrammet, samt koordinere alle arrangementer
 • Undersøke muligheter/ innhente priser osv. for enkeltarrangementer
 • Hovedansvarlig for å planlegge gjennomføring av enkeltarrangementer
 • Sette opp program for enkeltarrangementer, sende ut invitasjon osv.
 • Opprettholde perm over arrangementer
 • Skrive erfaringsrapport ved endt virke

Webansvarlig

 • Holde en hensiktsmessig nettside
 • Aktivt søke etter nye måter å utbedre nettsiden på
 • Regelmessig oppdatere hjemmesiden med nyheter om arrangementer osv.
 • Skrive erfaringsrapport ved endt virke

Kontaktperson

 • Kontakte studentene på sitt universitet angående ANSA arrangementer
 • Være tilgjenglig og behjelplig for studenter ved universitetet og aktivt bidra til å skape ett sosialt miljø
 • Være synlig på sitt universitet i forbindelse med Orientation week
 • Samle inn penger og/ eller påmeldinger ved sitt universitet dersom styret ønsker dette
 • Ha kontakt med International Office og samle inn e-post adresser til ikke-ANSA medlemmer
 • Kontaktpersoner er forpliktet til å stille på alle styremøter
 • Regelmessig sjekke e-posten for meldinger fra styret og studenter
 • Oppdatere studiestedbeskrivelse hvert år eller ved endt virke
 • Finne ny kontaktperson ved endt virke
 • Skrive erfaringsrapport ved endt virke

Styremedlem

Dersom man velger å ha styremedlem er arbeids oppgave følgene:

 • Styremedlemmet er ett fullverdig medlem av styret, uten faste oppgaver
 • Styremedlemmet skal assistere de andre styremedlemmene med generelle og spesifikke oppgaver
 • Styremedlemmet skal opprettholde perm som viser hva slags oppgaver han/ hun har hatt
 • Skrive erfaringsrapport ved endt virke